Kursus Mata CCD 20 (CIDB) 12-13 April 2022

RM200.00

Kursus ini memberi pendedahan tentang kepelbagaian dalam Strategi Penyelesaian Masalah dalam industri dan memberi ruang kepada peserta mengaplikasi strategi yang berkesan mengikut kesesuaian pada individu dan juga konteks masalah. Kandungan kursus ini meliputi pengenalan kepada penyelesaian masalah, variasi strategi sedia ada, proses penyelesaian masalah dan simulasi penyelesaian masalah yang berkesan. Teknik pengendalian kursus yang diadun dengan kaedah pembelajaran berasaskan masalah menjadikan suasana kursus yang lebih tertumpu dan kondusif untuk peserta.

Buy now Read more