Get ready to impress.

About our company

We are english training hub

ELHAM-AFNAN TRAINING HUB menyediakan PROGRAM LATIHAN dan PERUNDINGAN seiring dengan Revolusi Industri ke-4 (4IR) dan Revolusi Industri ke-5 (5IR) yang mengubah cara individu dan komuniti berkerja dan hidup. ELHAM-AFNAN yang bermaksud Inspirasi (ELHAM) dan kemajuan (AFNAN) ditubuhkan atas kesedaran bahawa semua golongan pekerja perlu menjalani latihan dalam perkhidmatan dari semasa ke semasa bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam profesion atau bidang pekerjaan. Kesedaran ini mengilhamkan keperluan untuk satu bentuk Latihan yang boleh mewujudkan inspirasi (ELHAM) yang akan mencetuskan kemajuan (AFNAN) dalam profesion yang diceburi.
Usaha murni ini mampu dicapai melalui PROGRAM LATIHAN yang disusun secara teliti secara maya (online) atau bersemuka (face to face) dengan mengadun teknik penyampaian menarik untuk mengekalkan ‘engagement’ peserta dan seterusnya memberi impak kepada peserta dikalangan agensi kerajaan, swasta, badan korporat, badan bukan kerajaan (NGO), Institusi Pengajian Tinggi dan Sekolah. Perkhidmatan PERUNDINGAN yang disediakan akan memudahcara perjalanan program dari aspek persediaan, perjalanan dan penilaian program Latihan yang akan dijalankan. ELHAM-AFNAN mempunyai barisan penceramah dan perunding latihan yang terlatih dan berkaliber dalam membentuk, melaksana dan menilai program-program latihan yang dilaksanakan.

Enhance learning process a lot quicker with our programme.

Customer satisfaction

80%

Learning programme

90%

Performance

90%

We crafted special programme to create a unique experience.

0 +

Learning Programmes

Crafted by expert and easy to follow

0 +

Students Satisfaction

Unique and new experince for students