KURSUS CIDB 12 : KURSUS MATA CCD CIDB 20 MATA

PENYIASATAN TAPAK UNTUK PROJEK PEMBINAAN

  • NO. KELULUSAN HRDC : 10001261827
  • NO. KELULUSAN CIDB: REFER TO CIMS CALENDAR
  • TEMPOH KURSUS: 2 HARI
  • MOD PENYAMPAIAN: SECARA MAYA (ONLINE; GOOGLE MEET)
  • TARIKH: 6 – 7 JUNE 2023
  • MASA: 8:30AM-4:30PM

Sinopsis Kursus

Kursus Penyiasatan Tapak untuk Projek Pembinaan ini adalah untuk merancang dan melaksanakan projek dengan betul, seorang jurutera mesti mempunyai maklumat yang baik tentang persekitaran tapak kerja. Memahami ciri fizikal dan susun atur bahan tanah sedia ada adalah penting untuk memulakan kerja tanah bagi projek baharu dengan jaya. Penyiasatan tapak biasanya dijalankan sebelum permulaan mana-mana projek pembinaan. Tujuan penyiasatan tapak adalah untuk mengumpulkan maklumat penting yang akan mempengaruhi reka bentuk, pembinaan dan penilaian alam sekitar projek yang dicadangkan. Kursus ini memberi pendedahan tentang pelbagai teknik penerokaan tapak yang biasa digunakan dalam proses penyiasatan tapak. Teknik ini termasuk pengukuran geofizik, penggerudian, kaedah pensampelan dan ujian lapangan (SPT, CPT, dll). Gambaran keseluruhan bagi memilih ujian makmal yang sesuai untuk keadaan tapak tertentu akan dibincangkan bersama dengan pelaporan geoteknikal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Order now

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.